Efekt Plus – Walter Andrzej

Lekcje pływania i gimnastyka korekcyjna w wodzie

 

Regulamin

 

REGULAMIN FIRMY EFEKT PLUS

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z nauki pływania w firmie EFEKT PLUS jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty.

2. Wypełnienie i podpisanie ww. formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu EFEKT PLUS i regulaminu pływalni (wywieszonym w holu pływalni bądź dostępnym na stronie internetowej).

3. Opłatę dokonuje się na początku miesiąca najpóźniej na pierwszych zajęciach w miesiącu z góry za cały miesiąc przelewem na wskazane konto.

4. Nieobecność na zajęciach zgłoszona co najmniej 1 dzień przed zajęciami (najlepiej sms-em do godz.20 -tej) umożliwia odrobienie ich w innym terminie.

5. W innym przypadku niż w pkt 4 – lekcja i pieniądze zapłacone przepadają.

6. Czas wejścia na zajęcia 45 min. wynosi 75 min. Po przekroczeniu tego czasu uczestnik zobowiązany jest do uregulowania należności w kasie wg obowiązujących stawek ustalonych przez dyrekcję ośrodka.

7. Wchodzisz na zajęcia mówisz: „na lekcje do pana Andrzeja” i nic nie płacisz przy kasie.

8. Zajęcia odbywają się w grupach 8 osobowych.

9. Uczestnicy zajęć dobierani są do grup pod względem wieku i umiejętności pływackich.

10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój i obuwie. Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków.

11. Firma EFEKT PLUS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na pływalni

12. Firma EFEKT PLUS odpowiada za uczestników tylko w czasie wykupionych 45 min zajęć.

13. Firma EFEKT PLUS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niej.